JAK MIERZYĆ STOPY DZIECKA W DOMU?

Befado charakterystyka produktu1

PODCZAS MIERZENIA DZIECKO POWINNO
STAĆ W LEKKIM ROZKROKU, OBCIĄŻAJĄC
RÓWNOMIERNIE OBIE STOPY

Befado charakterystyka produktu1

NALEŻY USTAWIĆ STOPĘ DZIECKA
NA KARTCE PAPIERU TAK ABY PIĘTA
LEKKO DOTYKAŁA ŚCIANY

Befado charakterystyka produktu1

ZMIERZYĆ LINIJKĄ ODLEGŁOŚĆ OD BRZEGU
KARTKI DO ZAZNACZONEGO PUNKTU

Befado charakterystyka produktu1

NALEŻY ZMIERZYĆ OBIE STOPY, PONIEWAŻ
CZĘSTO JEDNA JEST DŁUŻSZA OD DRUGIEJ,
OBUWIE NALEŻY DOBRAĆ DO DŁUŻSZEJ
STOPY

Befado charakterystyka produktu1

ZE WZGLĘDU NA SZYBKI WZROST ORAZ PRZESUWANIE SIĘ
STOPY DZIECKA PODCZAS CHODZENIA OBUWIE POWINNO BYĆ
DŁUŻSZE OD STOPY DZIECKA, DLATEGO DODAJMY
DO OTRZYMANEGO POMIARU OK. 0,5-0,7 CM

Tabelka